Johan

Johan har en CP-skada som gör att han behöver anpassat styrsätt för att hantera sin dator. Johan har provat en mängd olika sätt att kunna fjärrkommunicera med sin omgivning. Nedan finns den lösning som lyckats bäst hittills.

 

Film Att ringa på sitt eget sätt (Svenska) (6:14)

 

Lösning

För att Johan på ett bättre sätt ska kunna initera och besvara Skypesamtal använder han en mjukvara utvecklad på Centrum för elektronisk kommunikation som heter I can Skype. Det ger honom möjligeter att själv initera samtal. Johan kommunicerar med tecken, visst tal, ansiktsuttryck och talsyntes. Med hjälp av Voicemeeter hörs talsyntesen i Johans skalprogram tydligt hos mottagande samtalspart.