En kodek är en komponent som kodar och avkodar digitala dataflöden eller signaler på olika sätt.

Oftast innehåller multimediadataströmmar både ljud- och videodata och ofta även någon form av metadata som tillåter synkroniseringen av ljud och video. Dessa tre kan hanteras av olika program, processer eller hårdvara; men för att multimediadataströmmen ska vara användbar i lagrad eller uppspelbar form måste de kapslas samman i ett behållarformat.

En kodek kan ses som ett verktyg för att komprimera data som skickas och som på mottagarsidan dekomprimerar samma data och gör den begriplig. Detta gör man för att minimera den data som skickas vid exempelvis strömmande video eller ljud.