Texttelefoni

Med en texttelefon ringer du med text och/eller ljud. Två personer som kommunicerar med texttelefoner skriver då till varandra.

Med en texttelefon ringer användarna med text och/eller ljud. Två personer som kommunicerar med texttelefoner skriver direkt till varandra. Om man vill ringa samtal mellan en texttelefon och en taltelefon, behöver de som pratar använda en förmedlingstjänst.

Numer är det vanligt att fjärrkommunicera via skrift, till exempel. med SMS eller chatt. Skillnaden mellan den här typen av textmeddelanden och texttelefoni är att mottagaren ser bokstäverna på sin skärm direkt när sändaren skriver dem. Texttelefoni kräver också att man använder särskild utrustning eller mjukvara.

För en person med hörselnedsättning och/eller har en synnedsättning finns möjlighet att kommunicera med text och/eller ljud via en texttelefon.

Texttelefon passar exempelvis dig som har fått sämre hörsel och inte längre kan höra vad som sägs i telefon, har svårt att uttrycka dig med tal eller behöver få text till punktskrift.

En texttelefon kan t.ex. vara en programvara för olika enheter så som exempelvis dator, mobil och surfplatta.

Vilka kan jag ringa?

Personer som har texttelefon kan ringa direkt till en annan person som har en texttelefon. Vill jag som hörselnedsatt få texten förmedlad till en person som inte har textelefon kan jag ringa
tjänsten Texttelefoni.se för att få samtalet förmedlat. För en person som vill använda sitt tal men få mottagarens svar tillbaka som text ringer jag samma tjänst men begär att få ett Tala direkt- samtal.
För dig som har talskada och vill texttelefonera men få ljud tillbaka ringer du Texttelefoni.se och begär Höra direkt- samtal.

Hur får jag en texttelefon?

För att få veta hur du ansöker om texttelefon, kontaktar du din förskrivare hos ditt landsting/region. Där får du information om vilka produkter som finns hos din lokala verksamhet.

Konsumentprodukter

Du kan nå förmedlingstjänsten Texttelefoni.se via deras hemsida. 

För att kunna ringa med en texttelefon krävs internetuppkoppling och för vissa modeller fast telefoni.

Tillbaka till Wiki