Goda exempel

Här hittar du exempel på lösningar för fjärrkommunikation.

 

 

 

 Fjärrkommunikation med alternativa styrsätt

 

Tina - Ögonstyrning som metod för att smsa, skypa, e-posta m.m.

Johan - Förenklat gränssnitt för att få åtkomst till Skype och möjlighet att samtala med gester, mimik och talsyntes