Elektronisk kommunikation vid talskada eller språkstörning

Personer med talsvårigheter kan ha svårt att göra sig förstådda över telefon, men hör och förstår vad samtalspartnern säger. Textmeddelanden i olika former kan användas utan problem förutsatt att personen inte har svårt att läsa och skriva av någon annan anledning.

Vid språkstörning kan det vara svårt både att göra sig förstådd över telefon och att förstå vad samtalspartnern säger. Personen kan behöva använda flera kommunikationssätt för att samtalet ska fungera så bra som möjligt. På samma sätt kan det vid en språkstörning vara svårt att läsa och skriva textmeddelanden.

Ringa samtal

Talsvårigheter

Många personer med otydligt tal använder vanlig telefon för samtal med kända personer. Ibland kanske man använder enstaka ord eller svarar Ja eller Nej på frågor. Vid samtal med okända kan det vara mycket svårt att göra sig förstådd. Om personen har en samtalsapparat med talsyntes går det att slå på högtalarfunktionen på telefonen och använda samtalsapparaten för att uttrycka sig. Det fungerar olika bra för olika telefoner. Det beror på faktorer som mikrofonens och uppkopplingens kvalitet, samt på omgivningsljud. För en del personer passar det att använda särskilda kommunikationsdatorer som kopplas ihop med en smarttelefon. Det går då att skicka datorns talsyntesljud direkt i samtalet. Oavsett vilken teknik som används behöver samtalspartnern vara medveten om att det tar längre tid att producera ett meddelande i skrift än med tal. För den som saknar tal, eller om det inte fungerar att göra sig förstådd med vare sig det egna talet eller med en samtalsapparat kan bildtelefoni med chat vara till god hjälp. En del personer väljer istället att enbart använda textmeddelanden som alternativ till röstsamtal.

Språkstörning

Som vid talsvårigheter använder många personer med språkstörning vanlig telefon för samtal med kända personer. Vid samtal med okända kan det vara svårt att få till ett fungerande samtal. Om personen har en samtalsapparat med talsyntes kan den användas tillsammans med högtalartelefon som beskrivet ovan. Bildtelefoni ofta till god god hjälp när talet inte räcker till för att samtalsparterna ska förstå varandra. Det går då att använda andra kommunikationssätt såsom tecken, mimik och att visa saker i omgivningen. Om personen använder en kommunikationsdator med symboler, text och talsyntes är det möjligt att skicka ljudet från datorn direkt till samtalspartnern under det pågående videosamtalet. Detta kräver bland annat en extra skärm och en programvara som mixar ljudet.

Textmeddelande

Talsvårigheter

För textmeddelanden används de konsumenttekniska alternativ som finns, såsom SMS, mail, meddelandeappar och sociala medier.

Språkstörning

För textmeddelanden behöver personen ofta någon typ av läs- och skrivstödjande program för att producera meddelanden. För den som inte alls kan skriva meddelanden i text kan det handla om att skicka färdiga fraser, eller att skiva meddelanden med symboler. För detta krävs särskilda program.

Stödtjänster för telefoni

  • Teletal.se – förmedling av tal till tal
  • Taltjänst – tolkservice (tjänst som erbjuds lokalt av vissa regioner och landsting)