IP

IP (Internet Protocol) är ett nätverkslager som ansvarar för att leverera paket till nätverksanslutna enheter.

IP-protokollet använder logiska adresser för att hänvisa till specifika enheter, och inte fysiska, så kallade MAC-adresser. Protokollet ARP (Address Resolution Protocol) hanterar konverteringen av IP-adresser till MAC-adresser.

Eftersom IP-adresser består av en nätverksdel och en tjänst-del så är det ett dirigerande protokoll. Det betyder att IP kan förmedla paket till andra nätverk, om värden inte är på det befintliga nätverket. Möjligheten att förmedla paket mellan olika nätverk är IP-protokollets huvudsakliga uppgift. Internet kan definieras som en serie av två eller fler sammankopplade TCP/IP-nätverk, som når varandra genom routing (dirigering).

Tillbaka till Wiki