Mobilt internet

Mobilt internet kan sägas vara olika typer av trådlöst internet. Det kan vara via ett bärbart modem, en telefon eller annan enhet.

Icke att förväxla med Wifi. Olika standarder för nätverk används, exempelvis GPRS, 3G, Wimax eller 4G.

Mobilt bredband är en internetuppkoppling som inte använder ett fysiskt system, som en fiberkabel eller en telefonlinje. En mottagare, så som en USB-"dongle" eller ett kort för mobilt bredband, behövs och även ett konto hos en bredbandsleverantör.

Mobilt internet fungerar där det finns täckning för den nätverkstyp som används. Svarstiderna är vanligtvis längre än med trådbundet internet, vilket gör att realtidskommunikation kan fungera sämre där täckningen är dålig. Den största fördelen är att det är mobilt, d.v.s. rörligt, och följer användaren.

När du använder mobilt bredband finns det många faktorer som påverkar den faktiska hastigheten som du får.

Avståndet till masten, störningar mellan dig och masten (byggnader och natur t.ex.), trafik i nätet och antalet uppkopplade mot masten är alla faktorer som spelar roll. Det kan därför vara dålig täckning trots att du befinner dig mitt i ett område som enligt täckningskartan ska ha täckning. Det är därför viktigt att du genomför ett bredbandstest när du köpt ditt mobila bredband.

Tillbaka till Wiki