EDGE

EDGE, Enhanced Data for GSM Evolution, är en uppgradering av de äldre GSM-näten.

Förbättringen i förhållande till GSM är framförallt överföringshastigheten i näten. Överföringshastigheten med EDGE är teoretiskt max 384 kbit/s.

Med EDGE räcker det med att ha täckning för GSM vilket gjort det till ett alternativ i glesbygden.

Tillbaka till Wiki