NMT

Första generationens mobilnät, som numera även kallas ”1G”, är NMT-nätet. NMT står för Nordiskt Mobiltelefonisystem, och med tanke på namnet kan man lista ut att det härstammar från Norden, mobiltelefonins vagga.

Mobilnätet NMT låg på 450 MHz- och 900 MHz-bandet. NMT på 900 MHz-bandet ersattes år 2000 av GSM-tekniken (”2G”), men NMT på 450 MHz släcktes först 2007. NMT på 450 MHz-bandet hade otroligt bra täckning och användes för att erbjuda mobiltelefoni till glesbygden.

Det lågfrekventa 450 MHz-bandet fortsatte även efter nedsläckningen att användas för att ge bra mobiltäckning i glesbygden. Idag används frekvensbandet till en typ av 3G-lösning från operatören Net 1. Net 1 erbjuder lösningar för mobilt bredband och IP-telefoni i områden med sämre täckning.

Tillbaka till Wiki