Hexadecimala talsystemet

Hexadecimala talsystemet är ett talsystem med basen 16.

Talsystemet är ett positionssystem med de sexton tecknen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E och F. A motsvarar 10, B motsvarar 11, C motsvarar 12, D motsvarar 13, E motsvarar 14 och F motsvarar 15. När man räknar om ett tal från hexadecimal bas till vanlig decimal bas utnyttjar man att den första positionen, räknat från höger, är värd 1(160), den andra 16(161), den tredje 256(162) och så vidare. 

Det hexadecimala talsystemet används ofta i datorsammanhang eftersom det gör det enkelt att gruppera in heltal i enskilda byte, och är dessutom enkelt att konvertera till binära tal. En hexadecimal siffra motsvarar ett heltaligt antal bitar

Det hexadecimala talsystemet används ofta för att ange färger. Det vill säga angivelser av RGB-färger. Färgerna består av tre kanaler (röd(R), grön(G) och blå(B)) på 8 bitar var. Varje kanal kan alltså anta 256 olika värden. När färgen gul anges hexadecimalt blir det alltså FFFF00. Den röda och gröna kanalen är satta till max(FF) och den blå kanalen är av(00).

 

 

Tillbaka till Wiki

Exempel

Talet 1EC från hexadecimal till decimal form beräknas så här:
1EC = 1·162 + 14·161 + 12·160 = 256 + 224 + 12 = 492