Buss

Alla delar i ett datasystem som distribuerar information mellan enheter betecknas som en buss.

Bussen är förbindelsen mellan datorns olika moduler och har olika protokoll. Protokollen är många och varierar beroende på typ av buss. 

Tillbaka till Wiki