Konferens

Varje år anordnar Centrum för elektronisk kommunikation en konferens för personal, leverantörer och brukarorganisationer som kommer i kontakt med elektronisk kommunikation. 

På konferensen kan yrkesverksamma, leverantörer och slutanvändare nätverka, utbyta erfarenheter och idéer samt få information och nyheter på de seminarier som hålls under konferensen.

 

 

Konferenser

2015 (Stockholm)
2016 (Stockholm)
2017 (Stockholm)
2018 (Stockholm)
2019 (Stockholm)
2020 (Online)
2021 (Online)
2022 (Stockholm)
2023 (Stockholm)
2024