Linux

Linux är en variant av Unix, som skapades av Linus Torvald och släpptes i sin allra enklaste form 1991. Idag är Linux en av de vanligaste lösningarna i allt ifrån små smarta klockor till servrar och nätverkslösningar, i en mängd olika varianter förstås.

BSD är en annan variant av Unix, men kom mycket tidigare i en vidareutveckling av Unix hos en avdelning på University of California, Berkeley. Finns också i allt ifrån små enkla lösningar till stora server och nätverkslösningar.

Både Linux och BSD bygger på ”öppen källkod”, den som vill fördjupa sig mer i det bör söka på GPLv2 samt BSD-licens

Tillbaka till Wiki