URL

På internet har du säkerligen sprungit på termen URL och även använt en och annan URL för att nå HTML-sidor på internet.

Man kan säga att en URL är namnet på en fil på internet. De flesta URL leder dig till en fil på ett nätverk. En URL(Uniform Resource Locator) är en pekning(adress) till en resurs på ett nätverk. 

Tillbaka till Wiki