Upphandling

Enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091) skall hjälpmedel upphandlas.

Verksamheter som förskriver elektronisk kommunikation upphandlar hjälpmedel. Detta är bestämt enligt lag.  I upphandling ställer verksamheten krav på leverantörernas utrustning. Om en leverantör inte kan uppfylla kraven får upphandlande verksamhet inte heller köpa produkten.
Upphandlingskraven kan se olika ut i olika landsting/regioner. Det är därför olika typer av hjälpmedel kan förskrivas på olika platser i Sverige. 

Upphandlingen styr vad förskrivaren kan ge dig som utrustning. Finns företaget inte med som leverantör kan du inte få just den utrustningen.

Tillbaka till Wiki