Förenklat användargränssnitt

Ett användargränssnitt är förbindelsen mellan människa och maskin.

Det är det vi ser när vi startar vår telefon, går in på en webbsida, eller öppnar ett program. Med förenklat användargränssnitt menas att gränssnittet är enkelt, avskalat och intuitivt. Det är ofta begränsat till få valmöjligheter som är tydligt framträdande. Ett förenklat användargränssnitt kan ibland anpassas med individuella inställningar.

Tillbaka till Wiki