Åtkomst

Åtkomst är ett övergripande begrepp som innefattar hur en person klarar av att använda sin elektroniska utrustning.

Åtkomst handlar om hela användningen - att själv kunna ta sig till sin utrustning, sätta på och stänga av den, använda den på önskat sätt, samt att vid behov transportera den.

Tillbaka till Wiki