Bildmeddelande

Bild och rörlig video har tagit en stor del i dagens elektroniska kommunikation. Inte minst på sociala medier.

Foton, symboler, skärmdumpar, GIF:ar och videofilmer används för att till exempel förstärka ett budskap, informera eller visa upp något. Bildmeddelanden är ett tydligt exempel på att alternativ och kompletterande kommunikation, AKKanvänds av alla.. Bildmeddelande är ett alternativ för den som inte själv kan skriva textmeddelanden.

Tillbaka till Wiki