IR-signal

Infraröd signal, en ljussignal ej synlig för ögat, är en billig teknik för att sända och ta emot signaler.

Man kan till exempel använda tkniken för att byta TV-kanal, tända/ släcka en lampa, använda en porttelefon. IR har begränsad räckvidd och kan påverkas av lokala ljusförhållanden.

Tillbaka till Wiki