WPA2

WPA2 är en vidareutveckling av WPA med en hel del förbättringar.

Den största fördelen med WPA jämfört med WEP, är att enheterna själva och dynamiskt kan utbyta nya krypteringsnycklar. WPA2 har vidareutvecklat den principen ytterligare. Med en fyrstegsprocess identifierar avsändaren och mottagaren sig mot varandra, och bestämmer en gemensam nyckel som i princip bara består vid ett tillfälle. Det förekommer alltså flera nycklar i samma trådlösa nätverk samtidigt.

WPA2 har även ett mycket bättre stöd för roaming mellan accesspunkter. Det betyder att man fysiskt kan röra sig över ett större trådlöst nätverk, som använder flera accesspunkter, med stabilare förbindelse även när man går över till en ny basstation.

Tillbaka till Wiki