Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation handlar om utbyte av information mellan människor och tekniska system, eller mellan människor med hjälp av tekniska system.

Det kan ske över olika nät, till exempel internet eller telenätet. Tekniska system kan vara telefoner, TV-apparater, surfplattor, datorer eller program. 

Om det inte fungerar att använda traditionella system, som en taltelefon, kan man prova andra sätt att kommunicera på distans. I den här skriften används begreppet elektronisk kommunikation som ett samlingsnamn för olika möjligheter att fjärrkommunicera, såsom bildtelefoni, texttelefoni och olika typer av textmeddelanden. Ofta används även begreppet alternativ telefoni. Det har följt med sedan tiden då röstsamtal var det absolut vanligaste sättet att fjärrkommunicera. Då var alternativen få och de användes nästan enbart om röstsamtal inte fungerade. Idag använder vi flera sätt att fjärrkommunicera.

Det kan exempelvis vara med hjälp av konsumentprodukter eller via förmedlingstjänster och traditionella hjälpmedel. I Sverige finns flera verksamheter som arbetar med stöd för personer i behov av alternativa kommunikationslösningar. 

Tillbaka till Wiki