Statsbidrag

Socialstyrelsen delar varje år ut ett statsbidrag (19 494 000 kronor(2016)) avsett som stimulans för användning till utrustning för elektronisk kommunikation, för målgrupperna döva eller gravt hörselskadade personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Mottagare av statsbidraget är Sveriges landsting och regioner samt kommuner som inte ingår i något landsting.
Fördelningen av bidraget varierar nationellt och fastsälls av fördelningsnyckeln nedan.
Förordning 2014:298 reglerar statsbidraget.

 

Fördelningsnyckel statsbidrag

Exempellandsting L har under tre år avsatt:

ÅR1:                    0.8 MSEK
ÅR2:                    1,3 MSEK
ÅR3:                    1,2 MSEK

För att beräkna summan som avsätts ÅR4 räknar vi först fram medelvärdet av ÅR1ÅR2 och ÅR3.

(0,8 + 1,3 + 1,2)/3 = 1,1 MSEK

Sedan beräknar vi hur stor procentsats av det totala bidraget som Landsting L förbrukat i genomsnitt de senaste tre åren.
Statsbidragets storlek var 2016 19 494 000 SEK.

1,100 000 / 19 494 000 = 5,6%

I exempellandsting L bor det 384 200 personer, vilket är 4% av den totala befolkningsmängden i Sverige.

För att beräkna procentsatsen som Landsting L erhåller av statsbidraget beräknar vi enligt nedan

(4*procentuell genomsnittlig förbrukning ÅR1-ÅR3(5,6%) + procentuell fördelning av befolkningen(4%))/5

d.v.s.

(4*5,6% + 4%)/5= 5,28%

Landsting L erhåller alltså 5,28% av det totala statsbidraget ÅR4. Vilket är:

19 494 000*5,28% = 1 029 283 SEK

 

Redovisning

Varje år redovisas statsbidraget till socialstyrelsen för att säkerställa att målgrupperna tar del av bidraget. Hur mycket som nyttjats under ett år ska redovisas senast den 30 juni året efter bidragsåret. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur statsbidraget har använts.

Redovisningen görs av ansvarig förskrivare i respektive verksamhet.

 Web

Socialstyrelsen
Pdf Redovisningsblankett (202KB)