Ping

Ping är ett datornätverksverktyg för IP-nätverk.

Det används för att undersöka om en viss dator är åtkomlig via nätverket. Det ger även information om tiden det tar för paketet att ta sig fram till mottagaren. Att pinga betyder ungefär att se om en annan dator eller person svarar på ett anrop.

Programmet skickar ett paket med en ekoförfrågan till den dator som skall undersökas, och väntar sedan på motsvarande svar, ett ekosvar. Ping är inbyggt i de flesta operativsystem.

Kommandot Ping används i kommandotolken. För Windowsdatorer hittas den genom att skriva cmd.exe i startmenyn.
Kommandot kan användas till ett flertal olika saker, som att undersöka koppling till annan enhet i det lokala nätverket eller för att kontrollera tillgång till internet och svarstider.

I kommandotolken skriver man sedan:
ping [ip-adress eller domännamn]
och enter.

Ping

Tillbaka till Wiki

Så här används Ping

Vill man veta om man har en koppling till routern i hemmanätverket med IP-adress 192.168.0.1 skriver man exempelvis:
>ping 192.168.0.1
och enter.

Vill man kontrollera åtkomsten till en viss webbserver skriver man istället domännamnet. Exempelvis:
>ping www.e-kommunicera.nu
och enter.

Till svar får man IP-adress och svarstid.