Andra aktörer

Det finns många olika aktörer inom området elektronisk kommunikation

Här listar vi några som kan vara värda att titta mer på

 

 

 

 Myndigheten för delaktighet - MFD

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. De arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Web Myndigheten för delaktighet

 

 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor - Nkcdb

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor – en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Web Nkcdb

 

 Post- och telestyrelsen - PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Web PTS

 

 Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Centrum för elektronisk kommunikation arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen. Läs mer om det här.

Web Socialstyrelsen

 

 1177 Vårdguiden

Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 

Web 1177

 

 Krisinformation.se

Här hittar du teckenspråkstolkad information om covid-19 (Coronaviruset)

Web Krisinformation.se

 

 112 SOS Alarm

Sveriges nationella nödnummer.

Web 112 SOS Alarm